Vilkår og betingelser for Seo Results.

(Seo Results, I det følgende også kaldet Vi / Vores)

1.0 Vi forbeholder os fuldt ud retten til at ændre, rette eller opdatere disse vilkår efter vores ønsker og behov.

1.1 Ved salg af links, så gives der partner adgangskode til disse domæner. Ved brug af denne adgangskode erkender man hvilke domæner det omhandler samt accept af disse betingelser.

1.2 Vi forbeholder os retten til at afvise enhver artikel såfremt vi mener den ikke overholder vores regler. De skal blandt andet overholde

1.2a Din artikel skal være på mindst 350 ord og må indeholde max. 1 dofollow samt 2 nofollow links.

1.2b Din artikel skal være på mindst 550 ord og må indholde 2 dofollow links samt 2 nofollow links.

1.2c Teksten skal være 100% unik og teksten være inspirerende og brugbar for læseren. Den skal passe til det omhandlende site og linkmodtager.

1.2d Ingen affiliate links, links til porno, medicin, gambling samt andet indhold der kan virke stødende.

1.2e Inaktive links og kopierede artikler fjernes. For høj kvalitet, tester vi løbende for duplicate content.

1.2f Vi forbeholder os derfor retten til at afvise enhver artikel såfremt vi mener den kan være skadelig for vores domæne herunder andres involverede domæner. Vi kan afvise uanset grund.

1.3 Samtlige artikler overgår til Seo Results ejendom og kan frit råde over alt indhold beliggende på det omhandlende domæne.

1.4 Alle priserne hos Seo Results er ekskl. moms.

1.5 Seo Results forbeholder sig retten til enhver tid at ændre priserne.

1.6 Omkostninger til en bestilling refunderes ikke. Ej heller ved mislighold i henhold til punkt 1.2

1.7 Seo Results er ejet af JJFC Online ApS Cvr. 26109132 du faktureres derfor af Seo Results med Cvr: 26109132.

1.8 Betalingsbetingelser aftales fra sag til sag. Ved salg af links betales der forud via PayPal, MobilePay eller et betalingskort. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

2.0 Ved løbende online markedsføringsopgaver herunder SEO hvor der ikke er aftalt specifik periode kan abonnementet opsiges senest 30 dage før udløbet af en måned efter en evt. uopsigelighed. Er der aftalt online markedsføringsopgaver  for en specifik periode kan denne ikke opsiges før den udløber, med mindre andet skriftligt er aftalt. Opsigelser skal ske skriftligt til Seo Results.

2.1 Enhver tvist som måtte udspringe fra køb af varer og ydelser hos Seo Results v /JJFC Online ApS er undergivet dansk ret, med Retten i Lyngby som værneting